Rafał i życie
z mukowiscydozą

Przeszczep płuc to bezcenny dar…

Rafał z plecakiem na tle morza