Jak pomóc

Darowizny na leczenie

Jeśli chciałbyś pomóc mi w leczeniu, możesz wpłacić pieniążki na subkonto założone w Fundacji SŁONECZKO. Tak przekazane pieniądze zostaną w całości przeznaczone na moje leczenie po przeszczepie płuc – zniszczonych przez Mukowiscydozę.

Darowizny/wpłaty na subkonto

Nr konta:
89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
Tytułem:
Rafał Siemiński 34/s

Rafał trzymający w ręku opakowanie po leku
Rafał na łóżku podłączony do tlenu jedzie na przeszczep płuc
Rafał na łóżku podłączony do tlenu jedzie na przeszczep płuc

Przekaż 1,5% podatku

To dzięki Twojej pomocy udaje mi się wciąż w miarę możliwości funkcjonować. Zakup niezbędnych leków i sprzętu do rehabilitacji staje się prostszy. Z całego serca serdecznie wszystkim dziękuję za okazywaną pomoc i dobre słowo.

KRS: 0000186434
Cel szczegółowy: 
Rafał Siemiński 34/s

Odręczny napis dziękuję