Jeśli chciałbyś pomóc mi w leczeniu, możesz wpłacić pieniążki na subkonto założone w Fundacji SŁONECZKO lub przekazać 1% podatku. Tak przekazane pieniądze zostaną w całości przeznaczone na moje leczenie po przeszczepie płuc – zniszczonych przez Mukowiscydozę.

KRS: 0000186434
Cel szczegółowy: Rafał Siemiński 34/s

To dzięki Twojej pomocy udaje mi się wciąż w miarę możliwości funkcjonować. Zakup niezbędnych leków i sprzętu do rehabilitacji staje się prostszy. Z całego serca serdecznie wszystkim dziękuję za okazywaną pomoc i dobre słowo.

rafal-sieminski-jak-pomoc

Podczas kontroli po przeszczepie płuc w Klinice Torakochirurgi w Szczecinie Zdunowo

Liczy się każda złotówka

DAROWIZNY/WPŁATY NA KONTO BANKOWE

SBL Zakrzewo

Nr konta:
89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
Tytułem:
Rafał Siemiński 34/s

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO”
Stawnica 33, 77-400 Złotów
NIP 767 15 85 965