KRS: 0000186434
Cel szczegółowy: Rafał Siemiński 34/s