1% podatku

Jak przekazać 1% podatku

Przekaż 1% podatku na leczenie Rafała chorego na mukowiscydozę. Dzieląc się 1% nic nie tracisz, a dla mnie mały procent, to wielka pomoc. Dziękuję.

Aby przekazać 1 procent podatku,  wystarczy w zeznaniu podatkowym podać Numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

0000186434

Koniecznie jest również wpisanie w rubryce:
„INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczegółowy 1%”

Rafał Siemiński 34/s

* Na podstawie powyższych informacji Urząd Skarbowy przeleje pieniądze do Fundacji, oraz przekaże informacje, że są to pieniądze skierowane dla Rafała.

Kto i jak wypełnia PIT

PIT 36 – Nie tylko przedsiębiorcy, ale i płacący podatek od najmu mogą przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

PIT 36L – W rozliczeniu za 2008 rok po raz pierwszy możliwość odpisania 1% podatku będą mieli podatnicy podatku liniowego!

PIT 37 – W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków 1% podatku liczony jest od łącznego podatku męża i żony.

PIT 38 – Podatnicy uzyskujacy dochody kapitałowe, w tym z giełdy, przekażą 1% podatku tylko wtedy, gdy w zeznaniu wykażą dochód.

PIT 39 – Przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r..

Dodatkowo: Podatnik przekazujący 1% podatku ma prawo wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko oraz adres) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 308 – PIT-36, poz. 108 – PIT-36L, poz. 127 – PIT-37, poz. 61 – PIT-38, poz. 54 – PIT-39

Gdzie można zweryfikować, że Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO” jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP)?

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO” wpisana jest do bazy portalu organizacji pozarządowych: www.ngo.pl.

Emeryci i renciści

Emeryt lub rencista chcący przekazać 1% podatku musi do 30.04.2017 r. złożyć w Urzędzie Skarbowym zeznanie podatkowe na druku PIT-37, w którym wykazuje dochody z renty lub emerytury zgodnie z przesłanym z ZUS PIT 40A/11A oraz wypełnić część H druku, co oznacza złożenie wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).